Wirtualna wycieczka Galeria zdjęć

Nowoczesna smażalnia i wędzarnia ryb szansą na stworzenie nowych miejsc pracy w Ośrodku Wypoczynkowym Panorama w Więcbork

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe GAMA Krzysztof Andruszkiewicz zrealizowałooperację, pod nazwą:

„Nowoczesna smażalnia i wędzarnia ryb szansą na stworzenie nowych miejsc pracy w Ośrodku Wypoczynkowym Panorama w Więcborku”

Wyżej wymienione przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach środka 4.1 „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”

Informacje o projekcie

Przedmiotem inwestycji jest ukończenie istniejącego budynku i jego dostosowanie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z obsługą ruchu turystycznego Gminy Więcbork. Nowy obiekt planuje się wyposażono w taki sposób, aby gwarantował gościom wysoki standard pobytu i umożliwiał oferowanie nowych usług, niedostępnych dotąd na terenie objętym Lokalną Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich.

W związku z zakończeniem operacji Ośrodek Wypoczynkowy Panorama oferuje:

  • Sprzedaż ryb smażonych i wędzonych - wprowadzono do oferty handlowej firmy sprzedaż ryb, które pochodzą z gospodarstw rybackich położonych na terenie objętym LSROR i z obszaru województwa kujawsko - pomorskiego. Oferowane ryby podawane są w postaci smażonej oraz wędzonej w specjalnie zakupionej wędzarni.
  • Inne usługi gastronomiczne,
  • Nieodpłatny dostęp do Internetu,
  • Organizację ślubów, komunii i innych imprez okolicznościowych,
  • Organizację szkoleń i konferencji.

Dane finansowe

Całkowita wartość inwestycji: 653.067,07 PLN
Dofinansowanie: 287.642,84 PLN, w tym:
Europejski Fundusz Rybacki: 215.732,13 PLN
Budżet Państwa: 71.910,71 PLN
Wkład własny: 365.424,23 PLN

Termin realizacji inwestycji: lipiec 2012 r. – październik 2013 r.