Wirtualna wycieczka Galeria zdjęć

Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Panorama w Więcborku jako element rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe GAMA Krzysztof Andruszkiewicz zrealizowało operację, pod nazwą:
Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Panorama w Więcborku jako element rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

 

Informacje o projekcie
W ramach projektu zrealizowane zostało docieplenie zewnętrznej elewacji 10 domków letniskowych, a także wykonanie tynków i malowania. Ponadto, utwardzono chodniki, podjazdy i tarasy oraz drogę dojazdową i miejsca postojowe z odwodnieniem. Dodatkowo, oba budynki wyposażone zostały w instalacje solarną, czyli ekologiczne źródło centralnego ogrzewania. Instalacja ta wykonana została wraz z pełnym dociepleniem tych obiektów.

Ponadto, w ramach projektu zrealizowano następujące zakupy:

  • Ponton wędkarski z silnikiem,
  • Stół hokejowy,
  • Stół piłkarski,
  • Stół bilardowy,
  • Plac zabaw dla dzieci.

Rezultatem operacji jest całoroczna działalność Ośrodka Wypoczynkowego Panorama i wprowadzenie do oferty handlowej wnioskodawcy usług związanych z turystyką letnią i zimową.

Dane finansowe:

Całkowita wartość inwestycji:     556.685,63 PLN
   
Dofinansowanie:          270.170,59 PLN, w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Rybacki 202.627,94 PLN
Budżet Państwa:   67.542,65 PLN
   
Wkład własny:    286.515,04 PLN

Termin realizacji inwestycji: styczeń 2013 r. – luty 2015 r.

 

Wyżej wymienione przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach środka 4.1 „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”